Spirit Life magazine, červenec 2015

Marcelka z hor: Nic není ani dobré, ani zlé

Jógu cvičila už za minulého režimu, když nastoupila na cestu sebepoznání. Následovalo mnoho dalších let hledání Pravdy a osvobození se. Dnes Marcelka bydlí v malém dřevěném domečku bez zavedené vody, plynu a elektřiny, který se nachází na Slovensku v horách. Vyhledávají ji lidé, kteří nyní také hledají a možná cvičí i jógu. Vše, čím prošla a co předává, je už popsáno i v knihách.

Jak vnímáš současnou situaci, kdy se lidé stále více zaobírají sami sebou?
Je to krásné, protože bytůstky se začínají probouzet a uvědomovat si svoji duchovní podstatu. Nejprve se většinou začínají více zajímat o svoje tělo, a tak se věnují zdravé výživě a cvičení, ale mohou jít hlouběji až k poznání, kým doopravdy jsou – projekcemi jednoho jediného Vědomí, neboli Vyšší inteligence.

Naše skutečná podstata je čiré bytí, jenže lidé uvízli ve vlastních programech a představách. Nyní se na svůj původní rajský stav rozpomínají. Jde o to, aby lidská mysl opět projevovala samotné Vědomí, které tvoří v zájmu celku. Cesta k osvobození proto vede přes uvnitřnění, kdy se lidé se svojí božskou podstatou opět spojují, a kdy je jejich programy a sklony mysli, které lze také nazvat karmou, přestávají ovládat. Při uvnitření, kdy část pozornosti směřujeme k pocitu Existence do svého nitra a část ven do projeveného světa, se mysl ztiší a člověk je „tady a teď“, v přítomnosti.

Mnoho lidí se tak zvanou ezoterikou začalo živit. Je to dobrá cesta?
Není ani dobrá, ani špatná. Lidé si určují sami, za co zaplatí, nikdo je nenutí. Pokud různé techniky a terapeutické metody lidem něco dávají a vedou je k sobě samým, je to v pořádku. Zadarmo by to terapeuté dělat nemohli, protože by jinak museli chodit do práce a neměli by na to čas.

Je to služba, a kdyby byla úplně zadarmo, muselo by to být tak, že těm, kteří ji poskytují, by zase museli dát vše zadarmo v samoobsluze i u benzínové pumpy. Tak to ale zatím nefunguje. Zatím tu není nic zadarmo. Jiná věc je, že cena by vždy měla být dostupná pro každého, tj. i pro studenty, maminky na mateřské dovolené atd. Pokud má někdo neúměrné ceny, přitáhne to ty, kteří potřebují získat zkušenost, že hodnotu nemusí mít jen to, co je drahé. Je to jejich věc, že zaplatí i vysokou cenu.

Někteří terapeuté to myslí upřímně, ale jsou mezi nimi i šarlatáni, kteří se na jiných pouze obohacují. Jak člověk pozná, kdo to s ním myslí dobře a kdo je pouze manipulátor?
Když se člověk spojí se sebou samým, čili naváže kontakt se svojí duchovní podstatou, pozná to. Pak ho to tam nepustí. Šarlatáni jsou všude, ale většinou si to přitáhne bytost, která k tomu má také sklony, aby to viděla jako zrcadlo. Mnoha lidem ezoterika v určité etapě pomohla a k šarlatánům to přitáhne toho, kdo tím získá zkušenost, kterou potřebuje. Nic však není ani dobré, ani špatné.

Můžeš to blíže vysvětlit?
Jeden muž se ptal, co je dobro a zlo. Tvrdil, že všude je zlo – války, zbídačelá Afrika atd. Zlo a dobro ale neexistují. Když půjdete hlouběji, nedoberete se. Vezměte si banální přiklad, kdy maminka žehlí prádlo a malému dítěti řekne, aby nesahalo na žehličku, protože by se spálilo a hodně by to bolelo. Dítě po mamince pokukuje, vidí, že jí se nic neděje, a když maminka odejde, na rozpálenou žehličku sáhne. Spálí se, na ruce mu naskočí puchýře, a tak křičí a pláče. Je to dobré nebo zlé? Zlé to je proto, že dítě je popálené, ale pro zkušenost to je dobré. A tak je to se vším.

 

Spirit-Life-magazin-foto

 

Návrat k přirozenosti

Můžeme se těšit na to, že opět budeme žít přirozeně a vyznávat tradiční hodnoty, nebo nás technika úplně ovládne?
Tradiční hodnoty jsou naší přirozeností, kterou však zastiňují programy, strachy, sklony a tendence lidské mysli. Jde o to je neživit a nenabíjet pozorností a rozpomenout se na tu vyšší úroveň neboli božskou část v nás. Návrat k přirozenosti není návrat ke koním, protože nutit koně k těžké práci není zase přirozenost pro koně. Pro ně je přirozenost volnost a pohyb a pro člověka je přirozeností božská úroveň, kterou však zastínilo ego neboli osobnost. A tu tvoří určité programy, podle kterých člověk jedná.

Nemůžeme říct, že technika je špatná. Je úžasná, protože nahradila těžkou práci, na kterou lidé uzpůsobeni nejsou. Technika je vždy taková, jaký je obsah lidské mysli. Zplodiny, které zatím produkuje, jsou odrazem obsahu lidské mysli, která je zase plná mentálních zplodin. Proto je třeba pracovat na změně obsahu mysli, protože tím se začne měnit i technika. Už to běží, ale protože v globálu je obsah myslí zatím stále stejný, ještě to neprorazilo. Proto je třeba, aby každý začal u sebe, pak se to začne měnit samo.

Jde o to, aby technika člověku pomáhala bez zatížení životního prostředí, a to možné je. Postupně budou k dispozici technologie, které budou nejen velice šetrné, ale svému okolí budou dokonce i prospívat. S léky je to podobné. Zatím mají mnoho vedlejších účinků, které tělo devastují, ale až lidé poznají, kým jsou, nemocí bude ubývat. Léky budou na přírodní bázi a pak už ani žádné léky nebudou potřeba. Když imunitní systém pracuje tak, jak má, poradí si se vším.

Je náročné zformulovat informace o Jednotě tak, abychom tomu porozuměli? Mysl nás pořád vede cestou intelektu...
Mysl z toho dělá velké boom, ale v podstatě to je velmi jednoduché. Hlavou však Pravdu neboli Jednotu pochopit nelze, to může být jenom žité a víc se o tom nedá říct vůbec nic.

Proč je pro nás těžké pochopit Jednotu? Je to proto, že v dualitě jsme stále zvyklí vše posuzovat a škatulkovat…
Dualita za nic nemůže. Díky ní je tento projevený svět a tato dimenze tu bude stále. I v ráji neboli v původním stavu byla dualita, ale Vědomí si tu hru hrálo samo se sebou a všechno bylo jenom jako. Stejně jako když herci mají různé role v divadle a všichni se tomu smějí. V zapomnění to ale lidé berou a dělají vážně a to je ten rozdíl.

Vnímejte, co s vámi rezonuje

Řekla bys, že staré vzorce už neplatí?
Ano i ne, záleží na každé bytosti. Jestliže jim věnuje pozornost, tak pro ni platí, protože je svojí pozorností stále nabíjí a aktivuje. Důležité je, aby se těmto vzorcům nevěnovala pozornost, a tím existovat přestanou, resp. zůstanou pouze v latentním stavu.

Čím je pro tebe jóga?
Před lety to byla především filozofie, protože jsem hledala, teď se to však už nikam zařadit nedá. Je ničím a zároveň vším. S jógou jsem začínala v roce 1986 a díky ní se pomalu a jistě začala dostávat k sobě samé.

Myslíš si, že potřebujeme horoskopy, budhismus, hinduismus či ještě něco dalšího k tomu, abychom pochopili Pravdu?
Jsou to jenom různé cesty, k nimž lidé tíhnou podle svého založení. Všechny tu mají své místo a mají vás dovést do jednoho místa a to je k sobě samým.

To, co hledáte, jste vy sami, jenom to po určitou dobu hledáte zvenčí. Vlastně ani žádná cesta není, to se tak jenom zdá z pohledu duality. Pokud to tak ještě brát budeme, je třeba, abyste po této cestě vždycky šli podle svého tempa. Každého to vždy vede tím nejsprávnějším směrem, stačí, když bude vnímat, co s ním rezonuje. Pokud budete dělat to, co cítíte, budete nezmanipulovatelní. S tím, co se vám děje, se neztotožňujte, protože vaší skutečné podstaty se netýká. Nalaďte se na to, že všechno je Vědomí, které si jenom takto hraje.

Když pozornost obrátíte na vnitřní pocit Existence, čili na samotné Vědomí, Pravda si vás najde sama. Jiná cesta z tohoto labyrintu života není. Dokud budete nespokojení sami v sobě, budete nespokojení i se vším okolo. Zevně však spokojenost ani štěstí nenajdete.

Věra Keilová

Mgr. Věra Keilová (1968)
je publicistkou na volné noze. Pracovala jako redaktorka v několika denících a časopisech, nyní publikuje především v časopise Meduňka a zároveň se věnuje psaní knih. Mimo jiné je autorkou knih Marcelka z hor a Marcelka z hor 2. Více na www.marcelkazhor.cz